2017-06-23

Den goda viljans tyranni


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Med tanke på hur mycket lidande, förtryck och misshushållning kommunismen och socialismen har skapat de senaste hundra åren kan man tycka att vi borde ha lärt oss något. Men icke. Lik förbannat röstar folk på dem – i något slags världsfrånvänd tro på att man kan skapa ett samhälle där alla kan leva på andras bekostnad."

2017-06-22

Kollektivism eller individualism?


"In this lecture we examine collectivism and individualism from the perspective of the 20th century economist and philosopher Ludwig von Mises."

Youtube »

2017-06-21

Så får vi ordning på våra problemförorter


Vi har problem med våld, stök och gängkriminalitet i våra förorter. Antalet »problemförorter« a.k.a. »no-go-zoner« ökar – och polisen ber resten av samhället om hjälp för att hantera ett par hundra kriminella nätverk, som omfattar uppskattningsvis 5.000 personer.

Många faktorer spelar in, men polisen säger själv att det stora problemet är narkotikan.

Här skall man komma ihåg att Sverige sedan 40-50 år tillbaka har en drogpolitik som är bland Europas mest restriktiva och repressiva. Någon kontroll över hanteringen av drogerna har man dock inte lyckats åstadkomma. Däremot ligger de drogrelaterade dödsfallen i Sverige fem gånger högre än snittet i EU (där de flesta lander har en mer liberal drogpolitik).

Med andra ord: Den svenska drogpolitiken har misslyckats på så gott som alla områden – och leder dessutom till uppgörelser och (ibland dödligt) våld i det offentliga rummet.

Vilka ytterligare bevis krävs för att den rådande politiken är kontraproduktiv?

Vill man slå undan benen för de kriminella nätverken – då bör man gå rakt motsatt väg.

Till att börja med bör man legalisera innehav av droger för personligt bruk.

 • Det skulle minska det onödiga lidande som missbrukare utsätts för när de som i dag stigmatiseras av samhället, istället för att erbjudas hjälp.
 • Det skulle innebära att polisen slutar lägga resurser på att jaga icke-problematiska brukare, som varken skadar eller hotar någon annan.
 • Det skulle frigöra de 2-4.000 årstjänster inom polisen som i dag går åt till att jaga brukare. (Här är inte de resurser som läggs på att bekämpa tillverkning, smuggling och kriminella nätverk medräknade.)
 • Det skulle innebära att många skulle odla sitt gräs själva, istället för att köpa droger på gatan. Vilket vore en bra sak.

Detta vore ett stort steg framåt i sig – och skulle innebära att polisen istället kan fokusera på verkliga problem, på att hantera människor som hotar andras liv, säkerhet och egendom. Vilket i sig skulle ge oss ett tryggare samhälle.

Men för att verkligen komma åt de kriminella grupperna bör man ta steget fullt ut och göra som till exempel Portugal: Att de facto-legalisera drogerna fullt ut.

Då rycker man dels undan den ekonomiska grunden för de flesta kriminella nätverk – samtidigt som de farligaste och sämsta drogerna försvinner från marknaden. Allt kommer att bli mycket bättre om det sköts öppet av det civila samhället istället för av kriminella grupper.

Man kan i vart fall göra som i många amerikanska delstater och legalisera de lättare och mer välkända drogerna. (I Colorado har legaliseringen av marijuana lett till ökade skatteinkomster, fler jobb, mindre bråk och våld, färre elever som hoppar av skolan och kapade band till internationella drogkarteller.) Och vem behöver pröva nya, sämre och farligare droger om det finns marijuana av känd styrka och kvalitet att köpa i vanliga affärer?

Avkriminalisering eller legalisering skulle ta en knepig faktor ur samhällsekvationen – om man vill skapa en tryggare och bättre livsmiljö i våra förorter och i samhället i övrigt.

Naturligtvis finns det även annat som spelar in. Unga människor kommer säkert att söka andra sätt att skaffa snabba pengar. Vissa kommer att fortsätta bråka för bråkandets egen skull. Men en radikalt omlagd drogpolitik är det enskilt viktigaste man kan göra för att återupprätta ordning och säkerhet i vårt land.

Detta är dock inget våra politiker vill förstå. Allt de har att komma med är att tala om hårdare straff – vilket i sig bara kommer att höja insatserna, göra problemen värre och leda till mer våld.

Vad individen kan göra


»The simple step of a courageous individual is not to take part in the lie.«

Aleksandr Solzjenitsyn

Liberöl: Onsdag i Stockholm + torsdag i Göteborg


Då är det åter är dags för alla frihetsfrontare, frihetsvänner och andra frihetskämpar att dricka öl, vin och sockerdricka – umgås och konspirera över stort och smått.


Stockholm:
Onsdag 21 juni från 18-tiden
Pub Movitz, Tyska Brinken 34, Gamla Stan

Göteborg:
Torsdag 22 juni från 18-tiden
Haket - Bar å sånt, Första långgatan 32

Uppdatering:
Ny adress för Göteborg
Sven Hultins gata 8, SE-412 58 Göteborg

https://www.facebook.com/events/786519641512658/

Välkommen!

2017-06-20

Individen och staten


»The increasing dependence on the State is anything but a healthy symptom; it means that the whole nation is in a fair way to becoming a herd of sheep, constantly relying on a shepherd to drive them into good pastures. The shepherd’s staff soon becomes a rod of iron, and the shepherds turn into wolves.«

Civilization in Transition, Carl Jung

5 juli-podden 58: Kanadas hen-lag, ECJ om The Pirate Bay, terrorism och demokrati

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.Vårt nyhetssvep över nätvärlden tar oss denna vecka hit:

 • EU propagerar för Open Access - allmän åtkomst till universitetens forskningsresultat.
 • EDRi läxar upp EU i fråga om e-evidence - samma krav på åklagarbeslut bör gälla på nätet som i hemmet när polisen vill rota i ens saker.
 • EU-domstolen dömer till holländska upphovsrättslobbyorganisationen Breins fördel i Pirate Bay-fallet.
 • Intervju med Glyn Moody som driver Copybuzz.com.
 • Terroristbekämpning lider av information overload, enligt en Guardianskribent.
 • FNs särskilda rapportör varnar för att det fria ordet är hotat.
 • Kina kräver att skvallersajter sprider socialistisk propaganda.
 • Japan inför massövervakning genom att kriminalisera planering av småbrott.
 • Vi diskuterar Kanadas nya lag om användandet av könsneutrala pronomen.
 • Och allra sist tar vi upp Roberto Stefan Foas och Yascha Mounks studie som visar att unga människor världen över tappar tron på demokratin.

Youtube:


5 juli-podden görs av Karl Andersson och Henrik HAX Alexandersson. Varje tisdag.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 juli-blogg (på engelska) »

Makt gör dåliga saker med människor


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Det parlamentariska systemet har reducerat demokratin till ett tomt skal – vars främsta syfte är att ge något slags formell legitimitet åt den härskande politiska klassen. Samtidigt gröps våra medborgerliga fri- och rättigheter ur, rättsstaten försvagas, transparensen minskar och allt fler beslut fattas bakom stängda dörrar. Det medborgerliga inflytandet är så gott som obefintligt – och folket ställs ständigt inför fullbordat faktum."

2017-06-19

Håller demokratin på att bli omodern?


Läs min senaste bloggpost på HAX.5July.org:Hjärntvätt - så funkar det


"In this lecture we investigate the phenomenon of brainwashing. We describe the 20th century British psychiatrist William Sargant's ideas regarding how the victim of brainwashing is similar to the religious convert and the therapy patient who undergo 'sudden conversions'. We finish the lecture by looking at how fear can be used as tool for 'mass brainwashing'."

Youtube »

Helgens Radio Bubb.laSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat ökat antal asylsökande i Tyskland semestrar i länderna de säger sig flytt från, konstgjorda ön Pepparholmen vid Öresundsbron sprudlar av grönska och biologisk mångfald efter att ha lämnats åt sitt öde för 20 år sedan, tillit central för nordisk framgång enligt rapport samt Helmut Kohl avlider 87 år gammal."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »